Tituly autora Jirásek Alois, Burget Eduard

Alois Jirásek (1851–1931

Alois Jirásek, autor historických románů, dramatik, pedagog a politik, se narodil v Hronově nedaleko Náchoda. Vystudoval historii na pražské filozofické fakultě a po většinu svého života působil jako středoškolský profesor dějepisu a zeměpisu v Litomyšli a Praze. Po vzniku republiky vstoupil do politiky a do roku 1925 byl senátorem. Jeho první historické povídky, které začal publikovat v polovině sedmdesátých let 19. století, se setkaly s výrazným čtenářským i kritickým ohlasem, neboť se autorovi podařilo za pomoci mnohých historických detailů zobrazit společenské dění dané doby. Jeho hrdinové jsou vždy nositeli výrazných idejí a tvůrci historických událostí. Svá žánrově rozmanitá díla, především prózy a dramata, nejčastěji situoval do doby husitské (Mezi proudy, Proti všem, Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč), pobělohorské (Temno, Psohlavci) či národního obrození (F. L. Věk, U nás, Filosofská historie). Přestože Jirásek pracoval s historickými reáliemi, jeho dílo nelze vnímat jako historicky věrné, důležitou roli v něm hraje polarita mezi Čechy a Němci, případně náboženské konflikty, které však autor nahlíží přísně nacionalisticky. Jako celoživotní pedagog kladl důraz na úseky historie, jež jsou podstatné pro poznání minulosti s ohledem na porozumění současnosti. Podobně historicko-výchovný apel můžeme vysledovat i v Jiráskově nejslavnějším díle, Starých pověstech českých.


PhDr. Eduard Burget Ph.D.(nar. 1972 v Praze)

PhDr. Eduard Burget Ph.D. je literární historik, který se zaměřuje na dějiny 19. a 20. století, zejména kulturní dějiny (vztah politiky, literatury a výtvarného umění). Je autorem řady odborných studií, spoluautorem odborných publikací a autorem monografie o spisovateli Františku Zavřelovi Dramatik na pranýři (2017).

Zobrazuji položky: 1 až 1 z 1
Zobrazit po: 5 | 10 | 20 | 40 | 80

Žánry

Sociální sítě