Náš web právě prochází aktualizací. Pokud Vám cokoli nebude fungovat, stiskněte zároveň klávesy CTRL + F5. Omlouváme se za komplikace!!
Tituly autora Niels Birbaumer

Niels Birbaumer

Niels Birbaumer (1945) vystudoval psychologii a neurofyziologii ve Vídni a v Londýně. Vede Ústav medicínské psychologie a behaviorální neurobiologie při Tübingenské univerzitě, je držitelem ceny Gottfrieda Wihelma Leibnize Německé badatelské společnosti a Helmholtzovy medaile Brandeburské akademie věd. Působí jako hostující profesor na univerzitách v zahraničí a je členem Národní akademie věd a Akademie věd v Mohuči.

Zobrazuji položky: 1 až 1 z 1
Zobrazit po: 5 | 10 | 20 | 40 | 80

Žánry

Sociální sítě