Tituly autora Niels Birbaumer

Niels Birbaumer

Niels Birbaumer (1945) vystudoval psychologii a neurofyziologii ve Vídni a v Londýně. Vede Ústav medicínské psychologie a behaviorální neurobiologie při Tübingenské univerzitě, je držitelem ceny Gottfrieda Wihelma Leibnize Německé badatelské společnosti a Helmholtzovy medaile Brandeburské akademie věd. Působí jako hostující profesor na univerzitách v zahraničí a je členem Národní akademie věd a Akademie věd v Mohuči.

Nejsou k dispozici žádné tituly tohoto autora odpovídající zadaným kritériím.

Žánry