Tituly autora Saul Bellow

Sledovat autora

Saul Bellow (1915-2005)

Narodil se v Kanadě v rodině chudých židovských emigrantů z Ruska, vyrůstal ale v Chicagu, kde vystudoval sociologii a antropologii. Poté působil na různých univerzitách a věnoval se psaní. Debutoval roku 1944 knihou Rozkolísaný člověk, psychologickou studií drobného úředníčka přinuceného administrativním nedopatřením žít celé měsíce v provizoriu, protože byl sice odveden, nikoliv však povolán do armády.
Také ve svých dalších prózách se Bellow zabýval komplikovaným vztahem izolovaného individuálního vědomí a svědomí na jedné straně a společnosti viděné ve vší její složitosti na straně druhé. Jeho hrdinové se často až úzkostně snaží dobrat toho, kdo vlastně jsou a jaké by mělo být jejich místo mezi ostatními lidmi; hledají milost ve světě, kterému už možná Bůh definitivně odepřel spásu. Kromě Herzoga (1964) patří mezi autorovy nejslavnější - do češtiny vesměs přeložené - romány například Oběť (1947), Dobrodružství Augieho Marche (1953), Humboldtův dar (1975) či Děkanův prosinec (1982). Saul Bellow je také autorem řady povídek, literárních studií, polemik a jedné divadelní hry. Za své literární dílo získal Pulitzerovu cenu, třikrát Národní knižní cenu a v roce 1976 obdržel i uznání nejvyšší - cenu Nobelovu.

Nejsou k dispozici žádné tituly tohoto autora odpovídající zadaným kritériím.