Knižní web

Změna e-mailu nebo hesla

  1. Přihlaste se do svého účtu na www.knizniklub.cz.
  2. V horní liště vpravo klikněte na Můj profil a dále na nabídku Aktuální osobní informace.
  3. Zobrazí se základní údaje, které jste vyplňovali při registraci a které můžete nyní upravit nebo změnit. E-mail můžete změnit v části "Základní údaje" - pro ověření jeho správnosti Vám na nově zadanou adresu přijde ověřovací e-mail, který je potřeba potvrdit. Změnu hesla najdete na svém profilu dole v poli "Změna hesla" apod.
  4. Po provedených změnách klikněte na tlačítko "Uložit změny".

Žánry

Sociální sítě