Kontaktní údaje

EUROMEDIA GROUP, a.s.

Adresa:

Nádražní 896/30
150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO: 49709895
DIČ: CZ49709895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9675

Bankovní spojení:

ČSOB
Číslo účtu: 128 251 829 / 0300

(přímé on-line platby přes eBanku jsou převáděny na náš účet u této banky, č. ú.: 2165283001/2400)

Při požadavku, který nesnese odkladu, prosíme raději telefonický kontakt, kdy je možné zareagovat ihned, aby nemohlo dojít k prodlení.

Telefon & Fax

  • informace: 296 536 662
  • reklamace: 296 536 661
  • objednávky: 296 536 660
  • přihlášky do Knižního klubu: 296 536 663
  • fax: 296 536 966

Připomínky k internetovým stránkám můžete posílat na email webmaster@euromedia.cz.

Žánry

Sociální sítě

Twitter Instagram