Tituly autora Dvořáková Vladimíra, Smrčka Jiří

Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.

Vladimíra Dvořáková (1957) profesorka politologie na VŠE v Praze, letech 2003-2006 viceprezidentka světové politologické asociace IPSA, zakladatelka a dlouholetá šéfredaktorka časopisu Politologická revue, v současnosti koeditorka časopisu World Political Science (IPSA/de Gruyter). Deset let (2006-2016) působila jako předsedkyně Akreditační komise, ČR. Dlouhodobě se zabývá otázkami demokracie, v současnosti se zaměřuje na výzkum korupce. V roce 2009 získala cenu Pelikán za zásluhy o politickou kulturu a dialog (uděluje redakce časopisu Listy), v roce 2012 získala cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost (uděluje Nadace Charty 77).

PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D.

Jiří Smrčka (1977) patnáct let působil v sekretariátu Akreditační komise, ČR; v letech 2008-2016 zastával funkci jejího tajemníka. Dlouhodobě se zabývá vysokým školstvím a otázkami spojenými se zajišťováním kvality vzdělávání. Vystudoval teorii a dějiny literatury, externě vyučuje na vysoké škole, kde se odborně věnuje zejména divadelnímu a dramatickému textu.

Zobrazuji položky: 1 až 1 z 1
Zobrazit po: 5 | 10 | 20 | 40 | 80

Žánry

Sociální sítě