Tituly autora Bohumil Hrabal

Bohumil Hrabal (1914-1997)

Klasik moderní české literatury, který se narodil v Židenicích u Brna. Dětství prožil v Brně, v Polné a v Nymburku, kde jeho adoptivní otec spravoval pivovar. Po maturitě studoval práva; za války, kdy byly české vysoké školy zavřeny, pracoval na dráze (nejprve jako traťový dělník, později jako výpravčí) a doktorský titul získal až v roce 1946. Od té doby vystřídal řadu nejrůznějších profesí (od pojišťovacího agenta, obchodního cestujícího přes ocelárenského dělníka, zaměstnance Sběrných surovin až po kulisáka), než se v polovině šedesátých let stal spisovatelem z povolání. Podstatnou část svého života prožil na pražské městské periferii v Libni, která - tak jako i další místa, s nimiž spojil svůj osud - výrazně inspirovala jeho psaní.
Pro Hrabalovo mnohotvárné a žánrově pestré dílo, nevyhýbající se ani polohám výrazně experimentálním (jedinou, jakoby "nekonečnou" větou vyprávěné Taneční hodiny pro starší a pokročilé), je charakteristický zájem o životní osudy drobných, často na okraji společnosti se pohybujících lidí. Autor si všímá bizarních či groteskních detailů všední existence, spojuje vysoké s nízkým, intelektuální úvahy s hospodskou řečí, každodennost s vypjatou exaltovaností. Řada Hrabalových próz byla upravena pro divadlo či zfilmována (např. povídkový film Perličky na dně, Oscarem vyznamenané Ostře sledované vlaky, snímky Postřižiny, Slavnosti sněženek nebo Něžný barbar).

Zobrazuji položky: 1 až 36 z 36
Zobrazit po: 5 | 10 | 20 | 40 | 80

Žánry