Tituly autora Julius Klejdus

MVDr. Julius Klejdus (*1953)

Julius vystudoval Vysokou školu veterinární v Brně. V rámci rodinné tradice je pokračovatelem přírodovědného bádání jeho dědečka, Vratislava Drlíka, významného botanika a zakladatele Jihomoravského muzea ve Znojmě. Celý život se však věnuje ornitologii a je dlouholetým členem České společnosti ornitologické a Moravského ornitologického spolku v Přerově.
Předmětem jeho odborného zájmu jsou zejména výzkum a fotodokumentace mokřadních ptáků jako například bukače velkého, bukáčka malého, husy velké nebo sýkořice vousaté, ale také ptačích druhů (např. výr velký, kalous ušatý nebo havran polní) hnízdících v ostatních ekosystémech krajiny jižní Moravy především na Znojemsku a částečně i Břeclavsku nebo v okrese Brno–venkov. V 70.–80. letech minulého století se intenzivně věnoval sledování jediné populace dropa velkého u nás (Znojemsko).
Publikoval řadu odborných článků a prací jak v odborných sbornících (Crex, Sylvia, Zprávy Moravského ornitologického spolku), tak i v populárně naučných časopisech (Vesmír, Živa, Svět myslivosti, Ochrana přírody, Památky a příroda, Věda a život, Nika, Veronica, Ptáci kolem nás, Obzor nebo Příroda).
Je rovněž autorem i spoluautorem 3 knižních publikací (Ptáci Znojemska – příspěvek k poznání avifauny za posledních 35 let, Průvodce živou přírodou Miroslavska a poslední, v roce 2011 vydaná obsáhlá fotografická publikace, Ptačí sezóna).

Zobrazuji položky: 1 až 1 z 1
Zobrazit po: 5 | 10 | 20 | 40 | 80

Žánry