Tituly autora Margaréta Cervanová

Margaréta Cervanová
(roz. Števušková, *1933)

Margaréta strávila školní léta v Ústí nad Labem, poté se celá rodina vrátila na Slovensko do Palárikova.
V září 1955 se vdala za důstojníka čsl. armády Ľudovíta Cervana. Pracovala převážně jako účetní v různých podnicích, neboť kvůli manželově profesi se rodina často stěhovala. Měla dvě dcery, Ludmilu a Marcelu. Ludmila se v červenci 1976 stala obětí kruté vraždy a matka její příběh zpracovala na základě osobních vzpomínek a soudních dokumentů.

Nejsou k dispozici žádné tituly tohoto autora odpovídající zadaným kritériím.

Žánry

Sociální sítě