Tituly autora Jozef Augustín

Jozef Augustín

Doc. PharmDr. Jozef Augustín, PhD., je docent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Absolvoval Farmaceutickou fakultu UK v Bratislavě, doktorandské studium na Přírodovědecké fakultě UK v oboru mikrobiologie, titul PharmDr. získal v oboru klinická farmacie.

Je autorem tří odborných monografií s aktuální potravinářskou tematikou (potravinářské pochutiny) Povídání o čaji. Čajovníkový list, čaj, jako potravinářská pochutina, léčebný, mystický nápoj a jiné tonizující nápoje světa, Dobrou chuť! Tajemství chutí a vůní a Povídaní o kávě. Kávovníkové zrno, káva a kávoviny jako významné potravinářské pochutiny, Je i spoluautorem knihy Kontrola kvality potravin.

Je hojně citován v zahraniční i české odborné literatuře. Vyučuje na univerzitách, zasedá v odborných porotách a komisích, publikuje odborné práce. Je zakládajícím členem Kávové asociace ČR a SR a jejím čestným členem.

Nejsou k dispozici žádné tituly tohoto autora odpovídající zadaným kritériím.

Žánry