Tituly autora Mani Bhaumik

Mani Bhaumik

Mani se narodil v chudých poměrech v Bengálsku uprostřed boje za nezávislost Indie. Doktorát z fyziky získal na Indickém technologickém institutu (IIT) v Kharagpuru, v postdoktorandském studiu pokračoval na Kalifornské univerzitě v Los Angeles (UCLA) s podporou Sloanovy nadace.
Později si získal mezinárodní proslulost a uznání jako jeden z vynálezců laserové technologie LASIK, která se využívá v oční chirurgii. Byl poctěn čestným titulem doktor věd na IIT za celoživotní akademické úspěchy. Dostalo se mu rovněž neobvyklého ocenění, když byl svými vědeckými kolegy zvolen členem Americké fyzikální společnosti (APS) i Institutu pro elektrotechnické a elektronické inženýrství (IEEE).
Je autorem mezinárodního bestseleru Code Name God, vydaného v roce 2006 nakladatelstvím Penguin, a tvůrcem cenami ověnčeného animovaného televizního seriálu Cosmic Quantum Ray, zaměřeného na rozvíjení zájmu dětí o vědu.
Žije v jižní Kalifornii.

Nejsou k dispozici žádné tituly tohoto autora odpovídající zadaným kritériím.

Žánry

Sociální sítě