Tituly autora Emil Calda

Emil Calda (* 1935)

je učitel a autor učebnic pro střední školy.
Doc. RNDr. Emil Calda absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK. Po vystudování univerzity učil 15 let matematiku a fyziku na gymnáziu, a počátkem sedmdesátých let se stal učitelem na katedře didaktiky matematiky MFF UK.
Autor vypracoval několik učebnic matematiky pro střední školy, publikoval mnoho odborných článků v časopisech Matematika – fyzika – informatika, Učitel matematiky a Rozhledy matematicko – fyzikální. Dále vydal Úvod do obecné teorie prostoru, Základy patamatematiky a Pedagogické zásady a termíny ve výuce matematiky.

Zobrazuji položky: 1 až 13 z 13
Zobrazit po: 5 | 10 | 20 | 40 | 80

Žánry