Tituly autora Lothar Altmann

Dr. phil. Lothar Altmann

Lothar, editor publikace Lexikon malířtví a grafiky, je kunsthistorik a archeolog. Je editorem četných uměleckých ročenek, sborníků a slovníků a odborných publikací. Svou odbornost využívá i při spolupráci s bavorskými muzei a galeriemi vč. Staré pinakotéky v Mnichově.

Nejsou k dispozici žádné tituly tohoto autora odpovídající zadaným kritériím.

Žánry